Dansk Erhverv kæmper for detailhandlen

Dansk Erhverv kæmper for detailhandlen

april 21, 2019 Slået fra Af Redaktion

Siden 2014, hvor analysen ved navn ’Detailhandlen – fra varer til vækst’ kom frem, har Dansk Erhverv kæmpet for detailhandlen i Danmark. Dette skyldes primært de mange online shopping-muligheder som de danske forbrugere i stigende grad gør brug af.

Da det dog ofte er udenlandske hjemmesider danskerne handler på, efterlader det et hul i den danske detailhandel mener Dansk erhverv. For at styrke detailhandlen i Danmark mener foreningen derfor, at der skal nogle politiske ændringer og nye regler til, for at det lykkedes at lokke forbrugerne tilbage til de danske detailhandler.

Dansk Erhverv har et håb for fremtidens detailhandel

For at øge væksten på det danske detailmarked mener Dansk Erhverv, at det er politikerne, der må trække i de rette tråde for at sikre vækst og derved også sikre arbejdspladserne og gøre plads til, at flere danskere kan finde jobmuligheder i detailhandlen.

Dansk Erhverv mener, at der må skabes nogle bedre rammer således at detailhandlen i Danmark kan trives fremadrettet. Ved at sænke omkostningsniveauet for danske detailhandlere, kan man skabe bedre rammer for både butikskæderne og forbrugerne. Disse kan nyde godt af nye prisklasser, hvis nogle af de mange afgifter, høje lønninger og andet ikke længere skal indregnes i prisen på varerne.

Ét af de store samtaleemner for Dansk Erhverv i forbindelse med detailhandlen er, at der bør være ensartede regler for alle virksomheder i EU. Med et fælles regelsæt kan alle virksomheder konkurrere på lige vilkår, hvilket kan medføre at de danske forbrugere shopper fra lokale virksomheder.