Brug berettermodellen til at skrive en fortælling

Brug berettermodellen til at skrive en fortælling

juni 21, 2019 Slået fra Af Redaktion

Uanset hvornår man har gået i folkeskole og gymnasium er man formentligt blevet mødt med berettermodellen. Uanset om man kan huske hvad den indebærer eller ej kan man nok huske navnet. Berettermodellen er en måde at skrive en fortælling på.

Især handler det om, at man kan beskrive en konflikt. Uanset hvilken fortælling man har vil der altid være en eller anden form for konflikt. For det meste er det nemlig konflikten der driver handlingen fremad. Måden, hvorpå man håndterer og beskriver denne konflikt beskrives i berettermodellen.

Berettermodellen er god uanset hvilken historie der er tale om

Uanset hvilken slags historie man skal fortælle vil man få meget ud af at kigge på berettermodellen. Både hvis man skal skrive en novelle, et essay, en kortfilm eller et skuespil vil det være oplagt at undersøge, hvordan man bedst muligt kan beskrive en konflikt.

Det første man finder i berettermodellen er anslaget, som er starten på konflikten. Dernæst kommer præsentationen og det er her, hvor man beskriver personerne. Man får at vide, hvem personerne i fortællingen er, hvor de kommer fra og hvad deres baggrund er.

Dernæst går man til uddybningen, hvor konflikten beskrives mere klart. Det er også i uddybningen, at man beskriver motivationen bag bogen eller filmen. Det vil sige, at fortællingens budskab gøres klart her.

Man når dernæst til point of no return, hvor det er umuligt for fortællingens karakterer at gå tilbage. Der er også en konfliktoptrapning og et klimaks. Går man igennem alle disse faser har man brugt berettermodellen.